Unormal sex

Diagnosers rolle for konstruktionen unormal sex kategorien handicap. Hvilken rolle spiller diagnoser for konstruktionen af identitet? En ekskurs til danskernes holdninger til handicappede.